Actievoorwaarden

1. Deze spelregels zijn van toepassing op de actie ‘ Wecycle Secret song’, hierna te noemen: “de Actie”, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in winkels met Wecycle-inleverbak.

2. De Actie loopt maandag 31 oktober t/m zondag 27 november 2016 (hierna: “de Actieperiode”).

3. Gedurende de Actieperiode kunnen er door deelname aan de Actie punten worden verdiend waarmee de deelnemer kans maakt op een prijs.

4. Teneinde mee te dingen naar één van de prijzen van de Actie, kan de deelnemer als volgt punten verdienen:

  • Een klein elektrisch apparaat of spaarlamp inleveren in een Wecycle-inleverbak in een winkel (hierna: “Wedstrijdlocatie”) en ter plekke via hun smartphone in te checken op www.wecycle.nl/secretsong. Nadat de deelnemer succesvol is ingecheckt ontvangen zij 50 punten. Per wedstrijdlocatie kan per deelnemer maximaal 50 punten worden verdiend.
  • Door de actie te delen via facebook (1x), twitter (1x) en Whatsapp (1x) kan de deelnemer maximaal 60 punten verdienen

5. Alleen locaties van winkels die bij Wecycle bekend staan als inleverpunt voor consumenten doen mee als Wedstrijdlocatie. Winkels zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste gegevens aan Wecycle. Wedstrijdlocaties zijn te vinden via de actiepagina wecycle.nl/secretsong

6. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van de Actieperiode zullen uit het bestand van deelnemers die in aanmerking komen voor de prijzen winnaars worden geselecteerd:
150+ punten 3 prijswinnaars
100 – 149 punten 10 prijswinnaars
70 – 99 punten 20 prijswinnaars

Deelnemers met 150+ punten loten ook mee in de lagere prijscategorieën: 100 – 149 punten en 70 – 99 punten.
Deelnemers met 100 – 149 punten loten ook mee in de lagere prijscategorie: 70 – 99 punten.

7. Bij deelname aan de Actie maakt men kans op de volgende prijzen:
3 x kans op een Hoverboard t.w.v. maximaal € 325,-
10 x kans op een Bluetooth speaker t.w.v. maximaal € 135,-
20 x kans op een sneakerbon t.w.v. € 50,-
De totale prijzenpot bedraagt maximaal € 3.325,-

8. Het volgende aantal punten moet behaald worden om kans te maken op de prijzen:
150+ punten kans op een Hoverboard
100 – 149 punten kans op een Bleutooth speaker
70 – 99 punten kans op een Sneakerbon t.w.v. € 50,-

9. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie.

Overige bepalingen

10. Deelname aan de Actie is kosteloos

11. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben.

12. De deelnemer verklaart zich akkoord met deze actievoorwaarden van Wecycle in het kader van de Actie. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op [naam website].

13. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

14. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.

15. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen twee weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.

16. Wecycle is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.

17. Door deelname aan de Actie verlenen de deelnemers hun toestemming aan Wecycle om persoonsgegevens te gebruiken om over de uitvoering van de Actie te communiceren.

18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De voorwaarden worden niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

19. Wecycle behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

20. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.

21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

22. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de Actie zijn betrokken. 23. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl.

24. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

25. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

26. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten

Zoetermeer oktober 2016